Basın Kartı Üzerine

Herhangi bir araştırma yaparken kimi zorluklarla karşılaşılması doğaldır. Basın kartıyla ilgili bir araştırmada ise bu doğal sınırların çok ötesinde zorluklarla karşılaştık. Basın kartının tarihine ve önemine ilişkin bu kadar az kaynağın olduğunu görmek bizim için de şaşırtıcı oldu. Basın kartının, hakkında bu kadar çok tartışılıyor olmasına rağmen bu kadar az bilindiğini ve gerek akademik gerek … Basın Kartı Üzerine okumayı sürdür