Gazetecilikte terminoloji değişiminin gösterdikleri

Gökhan Bulut Gazetecilik alanında bir çeşitlenme yaşanırken meslek için geçerli ve gerekli olan kimi değerlerin eskide kaldığı iddiası oldukça yaygın. Gazetecilikte artık “yeni bir paradigma” tanımlanmaya çalışılıyor ve dolayısıyla “eski paradigmanın” ortadan kalkmasıyla birlikte eskiye ilişkin tüm değer ve kavramlar da yeni gazetecilik değerleri için engeller haline geliyor. Geleneksel kurumsal yapıların dağılması, güvenceli çalışmanın büyük … Gazetecilikte terminoloji değişiminin gösterdikleri okumayı sürdür