Hakkımızda

Refleksiyon, gazetecilik ve iletişim üzerine düşünmek, var olan düşüncelere katkı sağlamak üzere oluşturuldu. Gazetecilik ve iletişim başlıklarıyla ilgili nitelikli bilgi üretmek amacını taşıyor.

Amacının altında, alana hakim olan teknolojik determinist yorumlar ve merkezinde piyasacılık bulanan yaklaşımlar dışında bir perspektifin geliştirilmesi ihtiyacı yatıyor.

Alan verilerine dayanan araştırmalar, gazetecilik başta olmak üzere iletişime ilişkin değerlendirmeler, raporlamalar, analizler üreterek kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Refleksiyon, katkılarla zamanla gelişerek bu alanda bir tartışma ve üretim kamusu yaratılması çabasıyla yola çıkıyor.

                                                                                             Haziran 2022

 

İletişim:
Twitter ve Instagram: RefleksiyonOrg

———

Editör
Gökhan Bulut
Twitter: gokhanbulutgb

Editör Yardımcıları
Merve Filiz Yavuz – Cemgazi Yoldaş

 

Logo:
Erkal Tülek