Kartın Sağladıkları

Basın kartlarının taşıyanlara sağladığı kolaylıklar ile ilgili değerlendirmemiz, Refleksiyon Tartışma Notları metni içinde ““Gazetecilere sağlanan kolaylıklar” ayrıcalık değil kamusal görev hakkıdır” alt başlığında yer almaktadır.

18 Mart 1942 Basın Kartı Nizamnamesi

-İndirimli veya parasız seyahat.[1]

-Konferans, müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlara bunlara benzer yerlere parasız olarak girme.[2]

-Olay ve toplantı yerlerine serbestçe girip çıkma.[3]

-Basın kartının, kimlik Kartı, iyi hal kartı ve ikametgah yerine kullanılabilmesi ve kimlik kartı taşıma zorunluluğunun basın kartı sahiplerine zorunlu olmaması.

-Her türlü resmi törenlere davetli sıfatıyla kabul edilme.[4]

18 Şubat 1947 Basın Kartı Yönetmeliği

Hak kaybı:

Basın kartı sahiplerinin kartlarını kimlik kartı, iyi hal belgesi ve ikametgâh yerine kullanma, kimlik kartı taşımaması hakları bu yönetmelikte yer almıyor.

Bunun dışında kalan hakları bu yönetmelikte de korunuyor.

18 Aralık 1951 Basın Kartları Yönetmeliği

-İndirimli telgraf çekme ve telefon etme kolaylığı.

-İndirimli tarifeli telefon konulması ve indirimli konuşma kolaylığı.

-Basın kartlarını nüfus kimliği olarak kullanma kolaylığı.

16 Temmuz 1980 Basın Kartları Yönetmeliği

Önceki haklara ek olarak:

-Basın Plakası sağlanması[5]

-Basın kartı taşıyanların görevlerini yapmaları sırasında kendilerine sağlanan kolaylıkların sağlanması üzerine güvenlik kuvvetleri ve kamu kuruluşları ilgilileri tarafından kendilerine yardımcı olunması.

10 Eylül 1986 Basın Kartları Yönetmeliği

-Önceki yönetmelikte “Basın Plakası” olarak yapılan düzenleme, “basın trafik kartı” adını almaktadır.

23 Mart 2001 Basın Kartı Yönetmeliği

Hak kaybı:

– İndirimli tarifeli telefon konulması ve indirimli konuşma kolaylığı.

25 Ağustos 2015 ve 14 Aralık 2018 yönetmelikleri

-Basın trafik kartı dışında herhangi bir kolaylık öngörülmüyor.

[1] Devlet veya belediyelerce veya bunlar adına iş yapan müesseselerce gerek şehir içi gerek şehir dışı seyahatlerde.

[2] Resmi makamlarca idare edilen ve girilmesi ücrete bağlı olan durumlarda.

[3] Kanunen ya da idari sebeplerle gizli yürütülmüyor olma şartı.

[4] Törenlerin özel değil, resmi olma şartı bulunmaktadır. Basın kartını taşıyanlardan kaç kişinin bu gibi törenlere girebileceği ilgili daireler veya kurumlar tarafından tespit edilebilir, davetiye gönderilmesi gireceklerin sayısının tespit edildiği anlamına gelmektedir.

[5] Daha sonra basın trafik kartı olarak adlandırılacak.